ແມ່ນງານບຸນເກົາຫຼີສະຫຼອງໃນມື້ນັ້ນຂອງເດືອນໃນປະຕິທິນ(ວັນ).

ມັນແມ່ນພິຈາງເກົາຫຼີເທົ່າຂອງຂອບແລະເປັນເວລາທີ່ຈະຽດສັກສີບຸລຸດໃຫມ່ທີ່ມີການເກັບກູ້ພືດແລະຫມາກໄມ້. ເປັນສໍາລັບເກົາຫຼີບັນເທີງ,ມັນເປັນລະດູການທີ່ຈະເບິ່ງເຂົາເຈົ້າ ີ່ໃນພື້ນເມືອງ ຕ້ອງການທຸກຄົນສະບາຍ.

ການແລກປ່ບໍ່ຫຼາຍປານໃດນາດບາງແມ່ຍິງບໍ່ກຸ່ມຮູບພາບໂດຍຜ່ານ

About