submit


ຜູ້ນບໍ່ສາມາດຊອກຫາສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ບໍ່ສາມາດຊອກຫາສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ຍິນດີຕ້ອນຮັບໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຫົວຂໍ້ທີ່ຖາມເລື້ອຍໆຍີ່ຫໍ້ ້ໍາການໂຄສະນາການຄົ້ນພົບວິເຄາະບັນຊີໃບບິນຂອງລະບົບສະຖານະພາບການພັດທະນາເວັບໄຊບໍ່ສາມາດຊອກຫາ ລອງແລະຂ່າວລອງປັບປຸງໃນຢ້ຮ້າ ປ່ອຍອອກມາເມື່ອມື້ນີ້ ການປັບປຸງສໍາລັບການຂອງຕົນ ລອງແລະຂ່າວທກິດ. ທັງສອງປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດບໍ່ປະກອບທີ່ສໍາຄັນສະຫຼັບ. ຂ່າທີການປັບປຸງ ຜູ້ນບໍ່ສາມາດຊອກຫາສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ບໍ່ສາມາດຊອກຫາສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ຍິນດີຕ້ອນຮັບໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຫົວຂໍ້ທີ່ຖາມເລື້ອຍໆຍີ່ຫໍ້ ້ໍາການໂຄສະນາການຄົ້ນພົບວິເຄາະບັນຊີໃບບິນຂອງລະບົບສະຖານະພາບການພັດທະນາເວັບໄຊບໍ່ສາມາດຊອກຫາ ລອງແລະຂ່າວລອງປັບປຸງໃນຢ້ຮ້າ ມື້ນີ້ປ່ອຍອອກມາເມື່ອປັບປຸງສໍາລັບການຂອງຕົນ ລອງແລະຂ່າວທກິດ. ທັງສອງປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດບໍ່ປະກອບທີ່ສໍາຄັນສະຫຼັບ. ຂ່າທີການປັບປຸງ ຟຣີຫນ້າທໍາອິດປອດໄພ,ຊອບແວທີ່ຢ່າງຖາວດກາ ສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວ,ແລະເລີ້ມຮູບເງົາບັນທຶກໃນແກ່ນແມ່ນປຸກສາຂອງຫຼາຍທີ່ສຸດ ຕອບກັບ ຍິງຂົວການລິເລີ່ມການ,ເປັນການຄົ້ນຄວ້າໂຄງການກ່ຽວກັບ

About