submit


ສະບາຍດີທຸກຄົນ)ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເວົ້າກ່ຽວກັບຕົນເອງ. ຂ້າພະເຈົ້າທາງອອຈາກເກົາຫລີໃຕ້. ໃນປັດຈຸບັນຂ້າພະເຈົ້າຄົນດຽວແລະຂ້າພະເຈົ້າຝັນທີ່ຈະຕອບສະຫນອງຂ້າພະເຈົ້າຮັກຜູ້ຊາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະຍິນດີທີ່ຈະຕອບສະຫນອງປະຊາຊົນໃຫມ່,ຂ້າພະເຈົ້າສໍາລັບການເປີດການສື່ສານ

About